Mötesplatsen för alla som jobbar i säkerhetsbranschen

SKYDD 2024 kommer att fyllas av inspirerande kunskap, upplevelser och spännande möten. Här presenteras allt från toppmodern teknologi, cyberskydd, smarta system och helhetslösningar till allt som rör personligt skydd, brandbekämpning och avancerat räddningsarbete.
Allt i absoluta världsklass.

Branschens ledande leverantörer är på plats för att visa dig mängder av intressanta nyheter och smarta lösningar. Som besökare har du alla möjligheter att uppdatera dina kunskaper, träffa nya leverantörer och kollegor, bygga nätverk och inte minst, ta del av en spännande utveckling. Utvecklingen möter du på SKYDD 2024.
Välkommen!

En kvinna står och pratar med en man och en kvinna i en monter

Exempel på produktområden

• Passerkontroll • Områdesskydd
• Video övervakningssystem • Cybersäkerhet
• Intrångsskydd • Integrerade säkerhetssystem
• Brandsäkerhet • Räddningsfordon
• Räddningstjänst • Personligt skydd
En skrattande kvinna pratar med två män i en monter

Effektiva affärer

I en allt mer digitaliserad värld blir det fysiska mötet allt viktigare. Att träffas live är utan tvekan den mest effektiva formen av relationsbyggande. På  SKYDD  träffar du ca 10 000 kollegor och 300 företag.

Två skrattande män som pratar i en monter

Träffa hela branschen

Nordens viktigaste säkerhetsmöte.
Säkerhetsbranschen är i ständig förändring. Teknisk innovation driver på utvecklingen och vi behöver samlas och samarbeta för att lyckas med våra gemensamma målsättningar.

En nätverksträff där flera människor socialiserar sig med fika

Nätverksträffar och teambuilding

Att delta på SKYDD är att skapa en gemensam upplevelse för personalgruppen oavsett om du kommer som utställare eller som besökare. Det stärker ett team. Inom SKYDD arbetar vi även för att arrangera olika nätverksträffar och fokuseringar för att ytterligare ge kraft och värde till våra deltagare.

En grupp människor som talar på scenen

Håll dig uppdaterad

Ta del av närmare 100 öppna föreläsningar och seminarier runt om i hallen. Här bjuder olika branschaktörer på expertis, inspiration, rådgivning och erfarenheter som kan förändra din vardag.

En kvinna som presenterar sin produkt för två män i en monter

Alla du vill träffa

I en alltmer digitaliserad värld blir det fysiska mötet allt viktigare. Att träffas live är utan tvekan den mest effektiva formen av relationsbyggande. På SKYDD träffar du ca 10 000 kollegor och 300 företag.

Vårt uppdrag

Är att skapa en mötesplats för alla som är involverade i arbetet för en säkrare värld. Genom att främja kunskap, innovation, etablera partnerskap och identifiera affärsmöjligheter, är SKYDD tillägnat att skapa ett tryggare samhälle för människor och företag.

Vår uppgift

Är att skapa en mötesplats som levererar kvalitativ kunskap och möjligheter till möten för att främja utvecklingen.
I respekt för besökares och säljares värdefulla tid anordnar vi effektiva besöksdagar där varje dag på olika sätt ska generera kontakter.

Vår vision

Är att SKYDD ska vara mötesplatsen du måste besöka.
I en växande marknad, och med möjlighet att hitta nya områden som går in under säkerhet, ska detta vara mötesplatsen för engagerade företag, organisationer och besökare.

Nyfiken på hur det såg ut på SKYDD 2022?