Krisövning Akilles 2024

En nyhet på SKYDD 2024 är konferensen ”Akilles 2024”.
På konferensen, som arrangeras 22:a oktober, kommer programmet handla om hur samhället fungerar vid kris.

Sveriges beredskapsplanering vid händelser och för att skydda samhällsviktig verksamhet är väl beskrivet och starkt förankrat hos berörda myndigheter, företag och organisationer. Men hur går det till rent praktiskt? När och av vem fattas de beslut om åtgärder som avgör hur beredskapen egentligen faller ut? Vilka resurser prioriteras? Och vem ska utföra åtgärderna?

Det kan du få ta del av under en endagskonferens i form av scenarioplanering, där en möjlig händelse hotar samhällsviktig verksamhet och där respektive fas i händelsen analyseras och kommenteras av de personer som i verkligheten är involverade.

Steg för steg får du ta del av hur lägesrapportering sker och hur samverkan och samordning med och mellan de olika aktörerna skulle kunna gestalta sig i ett skarpt läge.

Krisens faser i stort
Fas 1: Samhällsstörningar & påverkansoperationer
Fas 2: Flyktingströmmar & sabotage
Fas 3: Påverkan på försörjningskedjan
Fas 4: Aktiverat totalförsvar

Konferensen arrangeras i regi av SACS i samarbete med Stockholmsmässan och vänder sig till dig som i din befattning vid en allvarlig händelse får en roll att agera, rapportera eller bistå de samhällsskyddande verksamheterna när det verkligen gäller. Biljetter till konferensen släpps under 2024.

Avslut
Dagen avslutas med en summering av SACS och därefter mingel

Biljetter

Här kan ni boka era biljetter till Akilles 2024.

Observera att biljetten är personlig och identitetskontroll
kommer göras vid inträde!

Är du intresserad av att delta som partner på konferensen?

Kontakta mig här:

Anna Wiberg
Sales Manager, Stockholmsmässan
Skicka e-post
+46 70 789 44 21

Anna Wiberg