Glenn Langvik Marknadschef RISE

RISE – Glenn Langvik

2024-06-12
Vilka är ni?
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Vi driver och stöder alla typer av innovationsprocesser och erbjuder unik expertis samt ett stort antal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. RISE är ett oberoende forskningsinstitut som ägs av svenska staten.

Varför ställer ni ut på SKYDD?
Tillsammans med ansvariga inom offentlig sektor, akademi, näringsliv och civilsamhälle hjälper RISE till att bygga ett starkt totalförsvar och en god krisberedskap. För att stödja detta arbete engagerar vi hela institutets bredd och kompetens. Att vår verksamhet rör sig inom alla samhällsområden ger oss en möjlighet att bidra till totalförsvarets utveckling. Och med hjälp av vårt breda kontaktnät och expertis kan vi stödja ett effektivt utvecklingsarbete inom många områden. Vi har flera styrkeområden så som kritisk infrastruktur, logistik och transport, VA-försörjning, energiförsörjning, livsmedelsförsörjning, produktion av samhällsviktiga varor och tjänster och inte minst skydd och säkerhet.

En av anledningarna till att vi väljer att ställa ut på SKYDD är att vi vill att fler som är verksamma inom området ska få koll på hur man kan använda den expertis och utrustning som finns hos oss. Det handlar dels om provning av fysiskt tillträdesskydd och manuellt angrepp vilket utförs på dörr, fönster, värdeskåp och olika byggprodukter. Men också om att presentera nya delområden som Ballistik och provning av skottskydd och motståndsförmåga på material och produkt. Ett annat område är personlig skyddsutrustning (primärt skyddsväst och hjälm) och motståndskraft mot ballistik samt stickande- / skärande våld. Där vi kan utföra provning mot en rad olika standarder men kan också stötta inom frågor som berör materialval, prestanda, passform, livslängd och med hållbarhet i fokus.

Varför ska man besöka SKYDD?
Det händer så otroligt mycket inom detta område drivit av omvärldshändelser och hotbilden förändras snabbare än relevanta standarder. Vi ser SKYDD som en viktig mötesplats för oss där vi både kan lyssna in behov, möta nya kunder och hitta nya samarbeten.